Föredrag

2012 Guldnyckeln
Keynote Juryordförande för tävlingen

2013 Guldnyckeln
Keynote Juryordförande för tävlingen

2018 Guldnyckeln
Keynote Rusta för lönsam lojalitet med Christina Gordon, ansvarig för Club Rusta

2019 Retail Breakfast club
Keynote Lojalitetssystem en vinstmaskin

Förtroendeuppdrag

2009 – Jurymedlem DMA Echo Awards

2011 – Jurymedlem DMA Echo Awards

2011 – Jurymedlem Guldnyckeln

2012- 2013  – Juryordförande Guldnyckeln

2018- Medlem i ledningsgrupp för Digital Content Designer, Medieinstitutet

Föredrag på Guldnyckeln
Föredrag på Retail Breakfast Club